blog

Podnikateľ – účtovníctvo – dane – zamestnanci základný prehľad

Kto vedie aké účtovníctvo?

Ak podnikáte a založili ste si spoločnosť s ručením obmedzeným (s.r.o.) alebo akciovú spoločnosť (a.s.) musíte v tejto vašej spoločnosti viesť podvojné účtovníctvo. V Obchodnom zákonníku je uvedené, že osoby, ktoré sú zapísané v Obchodnom registri vedú podvojné účtovníctvo.

Ak podnikáte ako fyzická osoba (živnostník) alebo vykonávate samostatnú zárobkovú činnosť, máte na výber z týchto možností:

  • viesť si účtovníctvo (podvojné alebo jednoduché);
  • viesť si daňovú evidenciu v súlade so Zákonom o dani z príjmov;
  • ak nie ste platiteľom DPH, nemusíte si viesť účtovníctvo ani daňovú evidenciu, stačí iba evidovať si svoje príjmy, zásoby a pohľadávky a za rok podnikania si uplatniť sumu 5040 eur ako výdavky a plus k tomu zaplatené povinné poistné (zdravotné a sociálne).

Daň z pridanej hodnoty (DPH)

Platiteľom DPH sa podnikateľ povinne stáva, keď prekročí obrat (príjmy, výnosy) 49790 eur z predaja tovarov, výrobkov alebo služieb. Vtedy sa musí zaregistrovať do 20. dňa kalendárneho mesiaca po mesiaci, v ktorom dosiahol uvedený obrat.

Podnikateľ sa môže zaregistrovať na DPH ako platiteľ aj dobrovoľne. Hneď na začiatku podnikania. Môže to byť výhodné pre podnikateľa práve v čase prvých nákupov majetku či už dlhodobého alebo zásob alebo vybavenia kancelárie a pod. Zákon o DPH uvádza, že daňový úrad je povinný takéhoto podnikateľa zaregistrovať. Ak však v čase podania žiadosti o registráciu zatiaľ nič nepredáva, tak mu daňový úrad vyrubí tzv. zábezpeku.

Existujú však aj prípady, kedy sa podnikatelia musia registrovať na DPH, ale nestávajú sa platiteľmi DPH. Jedná sa napríklad o prípady kúpy domény od dodávateľa z iného členského štátu EÚ, fotiek a obrázkov na webovú stránku alebo reklamy od Google. Pred prijatím takýchto služieb z iného členského štátu EÚ je podnikateľ (neplatiteľ DPH) povinný sa zaregistrovať na DPH podľa § 7a Zákona o DPH. Okrem toho má povinnosť zaplatiť DPH k prijatej službe. Rovnako aj, ak poskytuje služby do iného členského štátu EÚ, pri ktorých povinnosť platiť DPH prechádza na odberateľa (zákazníka), sa musí registrovať podľa už spomínaného § 7a.

Ak by podnikateľ, neplatiteľ DPH, kupoval z iných členských štátov tovar, tak je povinný sa registrovať na DPH až keď hodnota nadobúdaného tovaru v tuzemsku dosiahne sumu 14000 eur v kalendárnom roku. Tovarom Zákon o DPH rozumie aj dlhodobý majetok – napr. stroj, prístroj. Podnikateľom potom vyplývajú zo Zákona o DPH určité povinnosti, či už v podobe vykazovania (daňové priznania, kontrolné a súhrnné výkazy) alebo platby DPH. Platitelia DPH musia k cenám svojich predávaných tovarov a služieb pridať DPH. V súčasnosti máme sadzby 20% a 10%.

Daň z príjmov

Pri voľbe formy podnikania môže v súčasnosti zavážiť tzv. daňová licencia. Je to minimálna daň, ktorú musia zaplatiť podnikatelia – právnické osoby (napr. s.r.o.) aj v prípade, keby sa im nedarilo a vykázali stratu. Neplatia ju v prvom roku svojho podnikania. Fyzické osoby – podnikatelia takúto daň nemajú. Daňová licencia je stanovená na sumu 480 eur u neplatiteľa DPH, 960 eur u platiteľa DPH a 2880 eur u firiem, ktorých ročný obrat je viac ako 500000 eur.

          Daň z príjmov právnických osôb (napr. s.r.o.) je 22% zo základu dane. Daň z príjmov fyzických osôb (zamestnancov, živnostníkov, SZČO) je 19%. Pri vyšších príjmoch je 25%, ale len z tej časti základu dane, ktorá presiahne sumu 35022,312 eur. Ak by sme tieto čísla chceli preniesť do príkladu, tak uvažujme takto: živnostník mal za rok 2015 príjmy 70000 eur, daňovo uznané výdavky 30000 eur. Základ dane je: 70000 – 30000 = 40000. Výpočet dane bude: 35022,312 . 0,19 + 4977,688 . 0,25 = 6654,239 + 1244,422 = 7898,66. Daňová povinnosť tohto živnostníka je 7898,66 eur.

Zamestnávanie – náklady na zamestnanca

V prípade zamestnávania zamestnancov je jedno, čo sa týka financií, či sú zamestnaní na pracovný pomer alebo na dohodu. Odvody do poisťovní a daňovému úradu sú rovnaké.

          Najlepšie nám na vysvetlenie poslúži pekná okrúhla suma, napr. 1000 eur. Z týchto 1000 eur zamestnancovi zrazíme 40 eur zdravotné poistné a 94 eur na sociálne poistenie. Ak si uplatní nezdaniteľnú časť na daňovníka, tak mu zrazíme daň 104,32 eur. To znamená, že čisté bude mať 761,68 eur. V obchodoch, kde bude tento zamestnanec nakupovať, alebo bude platiť elektrinu, plyn a pod., si štát ešte vyberie DPH takmer 127 eur. Takže v podstate „čisté“ má tento zamestnanec na Slovensku len 635 eur (762 – 127). Ale zamestnávateľ nebude mať náklady len tých 1000 eur. Okrem tých 1000 eur musí ešte pripraviť navyše pre poisťovne ďalších 352 eur: 100 eur zdravotnej a 252 eur sociálnej poisťovni.

Celkovo teda poisťovniam odvedie 486 eur, daňovému úradu 104,32 eur a zamestnancovi vyplatí čistú mzdu 761,68 eur. Spolu sú to náklady 1352 eur. Iba opakujem, že to bol výpočet pri hrubej mzde 1000 eur.

Zamestnancovi treba ešte zaplatiť obedy, resp. mu dať stravné lístky. Ak je zamestnanec chorý, prvých 10 kalendárnych dní PN mu platí zamestnávateľ, nie štát. Zákonníka práce Ak zamestnanec nepracuje z dôvodu, že sú napr. sviatky alebo čerpá dovolenku, všetky tieto dni má platené zamestnávateľom ako keby pracoval. Ďalšou povinnosťou je tvorba sociálneho fondu vo výške minimálne vo výške 0,6% z hrubých miezd.

Zdielať na sociálnych sieťach

Pridajte Komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Solve : *
16 × 7 =


Scroll to Top