ÚČTOVNÉ SLUŽBY

Účtovné služby

  • Jednoduché účtovníctvo
  • Podvojné účtovníctvo
  • Mzdy a personalistika
  • Dane, DPH, daňové priznania
  • Poradenstvo
vedenie účtovníctva

Outsourcing

Outsourcing je ideálnym riešením znižovania nákladov s využitím služieb externého dodávateľa. V modernom podnikateľskom svete sa stal veľmi obľúbeným a efektívnym riešením.​

vedenie účtovníctva

O nás

Účtovníctvo vedieme od roku 1998, od roku 2006 sme sa stali spol. s r.o. Našou prioritou je poskytovať služby a odborné rady tak, aby sa naši klienti mohli naplno venovať svojmu podnikaniu.

Vedenie účtovníctva

účtovné služby

Jednoduché účtovníctvo

Vedenie jednoduchého účtovníctva
Peňažný denník, knihy pohľadávok a záväzkov a ostatné pomocné knihy evidenciu DPH, daňové ...
Viac info

Podvoné účtovníctvo

Vedenie podvojného účtovníctva
Účtovný denník, hlavná kniha, evidencia pohľadávok a záväzkov, osobitne dodávateľských ...
Viac info

Mzdové účtovníctvo

Spracovanie miezd
Evidencia dochádzky, výpočet miezd, vypracovanie mesačných výkazov poistného, vedenie ...
Viac info

Účtovné, ekonomické poradenstvo

Keďže chybám je lepšie predchádzať, ponúkame poradenstvo podnikateľom ...
Viac info

DPH, DAŇOVÉ PRIZNANIA, DANE

Daňové priznania DPH, daňové priznania k dani z príjmu FO typ A, daňové priznania ...
Viac info
Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Scroll to Top