Daňové priznania DPH, daň z príjmu

vedenie účtovníctva

Daňové priznania DPH, daň z príjmu

Vypracovávame:
  • daňové priznania DPH
  • daňové priznania k dani z príjmu FO typ A (zamestnanci)
  • daňové priznania k dani z príjmu FO typ B
  • daňové priznania k dani z príjmu PO
  • daňové priznania k dani z motorových vozidiel
  • hlásenia, prehľady, oznámenia
  • prihlášky k registráciám na dane
  • ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov fyzickej osoby zo závislej činnosti
  • písomné stanoviská k daňovým problémom klienta

DPH, DzP

Zastupujeme klientov v daňovom konaní, pričom chránime záujmy našich klientov.

Vykonávame dohľad nad plnením daňových povinností našich klientov – na registračnú a oznamovaciu povinnosť, podávanie daňových priznaní a pod.

Optimalizujeme daňové povinnosti klientov, poskytujeme konzultácie k daňovej problematike, informujeme o aktuálnych zmenách daňovej legislatívy.
vedenie účtovníctva
Scroll to Top