Účtovné, ekonomické poradenstvo

vedenie účtovníctva

Účtovné, ekonomické poradenstvo

V každodennej praxi sa každý z nás stretáva so situáciami, na ktorých riešenie potrebuje odborníka.
V súvislosti so vzniknutými ekonomickými problémami Vám dokážeme poradiť pri ich analýze a riešení. V užšom ponímaní sa špecializujeme na poradenstvo účtovné (aj v súvislosti s daňovými zákonmi), finančné, personálne a mzdové.

Poradenstvo

Keďže chybám je lepšie predchádzať, ponúkame poradenstvo podnikateľom, ktorí nie sú „doma“ vo svete daní a účtovníctva.

Poradenstvo vykonávame jednorazovo aj opakovane, resp. pravidelne.

Vykonávame poradenskú činnosť aj účtovníkom – či už je začiatočník, pokročilý alebo absolvent školy. Začiatočníkom sprehľadňujeme prácu, poukazujeme na dôležité prvky účtovnej činnosti.
vedenie účtovníctva
Scroll to Top